Pranoni ngushllimet tona!

Jemi këtu për t´ju ndihmuar. Bëjmé organizimin e dokumentacionit dhe transportin e të ndjerit për vendlindje.

Kosovë

Bëjmë organizimin dhe transportin e të ndjerit nga Mërgimi për në Kosovë.

Maqedoni

Bëjmë organizimin dhe transportin e të ndjerit nga Mërgimi për në Maqedoni.

Mal i Zi

Bëjmë organizimin dhe transportin e të ndjerit nga Mërgimi për në Mal të Zi.

Organizimi dhe transportimi i të ndjerit me ndjeshmëri, shpejtsi dhe kosto të drejta nga gjitha shtetet e Evropës për në vendlindje.

Shqipëri

Bëjmë organizimin dhe transportin e të ndjerit nga Mërgimi për në Shqipëri.

Lugina e Preshevës

Bëjmë organizimin dhe transportin e të ndjerit nga Mërgimi për në Luginën e Preshevës.

Dhe vende tjera

Bëjmë organizimin dhe transportin e të ndjerit për në çdo vend tjetër në Europë.

Ju këshillojmë, përgatisim dokumentacionit dhe bëjmë realizimin e transportit me ndjeshmëri, shpejtsi dhe kosto të drejtë

Nga Gjermania, Zvicra, Austria, Franca, Belgjika, Norvegjia, Holanda, Suedia apo vende të tjera (rrjeti ynë i transportit funksionon në të gjithë Evropën) - Për në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Mal i Zi, Lugina e Preshevës etj. me çmime të drejta.

Transport rrugor

Transport i besueshëm dhe i shpejtë me makina speciale

Transport me aeroplan

Organizojmë transportimin e të ndjerit me aeroplan

Dokumentet

Kujdesemi për procedurat administrative.

Besueshmëria

Kemi shum vite përvojë në punën që e kryejmë.

Sa kushton riatdhesimi i të ndjerit në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Mal i Zi, Lugina e Preshevës etj.

Transportin e kufomave ia përshtatim mundësive tuaja financiare.

Kostoja e transportimit të trupit varet nga zgjedhja e mjeteve të transportit. Duke pasur parasysh këtë moment pikëllimi dhe trishtimi, ne duam t´ju ndihmojmë duke ofruar çmimet më të volitshme për ju, pa kursyer në cilësinë e shërbimeve dhe profesionalitetin e punës tonë.

Kjo është arsyeja pse ne jemi firma më e kërkuar në Europë për kryerjen e këtij lloji të transportit të specializuar.
Por gjithashtu jemi të gatshëm për të rregulluar të gjitha pengesat burokratike dhe për të siguruar një riatdhesim të sigurt.

Falë rrjeteve tona në shumë vende të Evropës, jemi në gjendje të organizojmë dhe të kryejmë një transport të shpejtë, të besueshëm dhe me kosto efektive të kufomave.

Pyetje të shpeshta...

Në lidhje me transportin e trupit në vendilindje, bëhen këto pyetje të shpeshta.

Na telefononi menjëherë, ne jemi në dispozicion 24 orë, kështu që mund t’ju ndihmojmë me këshilla. Nëse vdekja ka ndodhur në shtëpi, informoni mjekun e familjes për të vërtetuar dhe lëshuar certifikatën e vdekjes. Ne ju këshillojmë se cilat dokumente ju duhet të përgatiteni për transportimin e kufomave jashtë vendit.

Në përgjithësi, ne fillojmë me një konsultim gjithëpërfshirës, në mënyrë që të mund të planifikojmë transportin optimal bazuar në dëshirat dhe pritjet e kostos.

Pastaj ne kujdesemi për të gjitha dokumentet e nevojshme.

Me kërkesë organizojmë ritualet e përshtatshme fetare dhe transportimin në shtëpi së pari dhe pastaj në varreza.

 

Lista e  dokumenteve të rëndësishme:

✓ Pasaportë ose letërnjoftim i personit të vdekur. Për personat e pamartuar ose të mitur: Çertifikatën zyrtare të lindjes, për shtetasit e huaj kërkohet përkthimi.
✓ Për personat e martuar: gjithashtu çertifikatën e lindjes si dhe çertifikatën e martesës.
✓ Për personat e ve: çertifikatën e lindjes si dhe Çertifikatën e martesës, gjithashtu dhe certifikatën e vdekjes të bashkëshortëve të ndryshëm.
✓ Për personat e divorcuar: certifikatën e lindjes dhe të martesës dhe dekretin përkatës të divorcit.

Scroll to Top
Scroll to Top
Call Now Button